Programma Erfgoedacademie digitaal [update]

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten de reeds geplande praktijkbijeenkomsten van onze cursussen tot nader order niet door te laten gaan (met uitzondering van de veldbijeenkomst in Renkum).

Nijmegen Foto: ErfgoedAcademie

Dit betekent dat wij vanaf 1 oktober weer volledig zijn overschakelen naar online lesgeven. Iedereen die zich heeft aangemeld voor een praktijkbijeenkomst wordt apart door ons geïnformeerd. Voor de cursus Vergunningverlening zoeken wij nog naar een passende (online) oplossing.

Houd dus vooral onze website in de gaten voor onze webinars. Voor vrijdag kunt u zich nog inschrijven voor het gratis webinar over meervoudig gebruik van kerkgebouwen. Ook attenderen wij u graag op het komende Studium Generale, dat wij samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren, waarin wij samen nadenken over het post-coronaperspectief voor ons gebouwde erfgoed.