Tweede FGM-webinar op 20 november

Op vrijdag 20 november houdt de FGM we voor de tweede keer een FGM-webinar. Deze start om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Dit keer gaat het over de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor erfgoed bij vergunningverlening en toezicht en de wet kwaliteitsborging. 

Er is de mogelijkheid van een digitale nazit tot 12.00 uur. De link wordt na aanmelding toegezonden.

Roermond, Limburg Foto: Bert Kaufmann via wikimedia

Aanmelden en terugkijken

Voor deze seminar wordt andermaal samengewerkt met de Erfgoedacademie. Aanmelden kan via: https://www.surveymonkey.co.uk/r/G9DK9H2. U ontvangt uiterlijk op donderdag 19 november een link voor deelname in Zoom. De webinar van 20 november kan daarmee ook worden teruggekeken, De link volgt in de week daarna.

Thema

Deze keer gaat de webinar over de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor erfgoed bij vergunningverlening en toezicht. Ook de wet kwaliteitsborging komt aan bod die vanaf 1 januari 2022 gefaseerd zal worden ingevoerd. Het thema is georganiseerd door de werkgroep VTH. Ilse Rijneveld zal namens de werkgroep het programma begeleiden.

Sprekers en partners

De sprekers die een korte presentatie gaan houden zijn als adviseur betrokken bij de implementatie van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Gert-Jan van Leeuwen, adviseur bouwregelgeving, Hajé van Egmond, beleidsadviseur kwaliteitsborging bij BZK en Ilse Rijneveld van de gemeente Delft en trekker van de werkgroep VTH. Naast deze sprekers zijn ook onze partners aanwezig die tijdens het programma vragen onze vragen kunnen beantwoorden en onderwerpen samen met ons kunnen agenderen. De genoemde partners zijn Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Lydia Jongsmans van de VNG en Wim Mulder van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Agenda van het interactief programma

10.00u-10.10u: welkom en praktische zaken

10.10u-10.40u Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: fasering en planning, Gert Jan van Leeuwen

Hoofdvraag: Wat betekent de Wkb voor de vergunningverlening en toezicht van de beschermde gezichten?

Toelichting: Vanaf 2022 geldt de Wkb ook al voor niet beschermde monumenten in beschermd stads- en dorpsgezicht. In 2025 wordt de wet verder ingevoerd voor monumenten.

Onze wethouders hebben in het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten  aangegeven dat er voor Erfgoed in deze wet maatwerk nodig is om de wet Erfgoed-proof te kunnen maken en vragen  de ministers Van Engelshoven en Ollongren om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

10.40u-11.10u Vergunningvrij bouwen bij monumenten onder de Omgevingswet, Haje van Egmond

Hoofdvraag: Waar moeten wij ons op voorbereiden voor 2022?

Toelichting: Bij de invoering van de omgevingswet kunnen vergunningonderdelen los van elkaar aangevraagd worden. Dat de activiteit bouwen niet meer onlosmakelijk verbonden is met het wijzigen van een monument heeft gevolgen voor de vergunningverlening en het legestelsel, de inkomsten zullen dalen. Bovendien worden meer bouwactiviteiten bij monumenten vergunningvrij.

11.10u-11.30u Hoe nu verder? door Ilse Rijneveld

Interactie met onze gasten van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de VNG, de RCE, BZK,

11.30u-12.00u Digitale nazit