Faro-regeling weer opengesteld vanaf 1 februari

Door een extra budget van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt er een vervolg van de regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze. Dit houdt in dat vanaf 1 februari de regeling weer is opengesteld bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Grote Markt Breda
Grote Markt Breda Foto: G.Lanting via wikimedia (CC BY SA 3.0)


In aanloop naar de openstelling van de tweede aanvraagperiode zijn er drie informatiesessies gepland; op woensdag 20 januari, donderdag 4 februari en dinsdag 9 februari. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden

Inspiratie opdoen? Bekijk de Faro-praktijkvoorbeelden op de website van de RCE of bekijk welke projecten subsidie hebben gekregen uit eerdere aanvraagrondes.

We hebben een veelbewogen jaar achter de rug, waarin vrijwel alles anders verliep dan we hadden voorzien. We moesten ons aanpassen en snel ook. Het afgelopen jaar hebben we gezien wat er mogelijk is als je collectief inzet op creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen bij veranderingen. Dat geeft moed en vertrouwen in de toekomst, ook voor de Faro-praktijk. 

En die praktijk is volop in beweging ondanks corona, dat kunnen we inmiddels constateren. Zo is er vanaf 1 februari weer subsidie beschikbaar bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor projecten en ontwikkeltrajecten waarin de Faro-principes centraal staan. Ondertussen voert de verkenning van de Faro-praktijk ons langs inspirerende initiatieven.

De afgelopen periode hebben we talloze betrokkenen bij projecten en initiatieven geïnterviewd en daar gaan we mee door, om een goed beeld te krijgen van de bestaande praktijk. Een praktijk waarvan we als erfgoedsector kunnen leren. Dat deden we dit jaar in de Erfgoedparticipatie-Labs: 100 deelnemers stapten op een trein waarvan de eindbestemming niet bekend was. Het samen ontdekken stond centraal. Ondanks de lockdown organiseerden onze partners Erfgoed.nu en Bureau op het Plein een eerste try-out van een praktijkwerkplaats met Crux theater. Geheel online uiteraard. 

Praktijkwerkplaats Burger ontmoet overheid
Mede namens de partners Erfgoed.nu en Bureau op het Plein, bent u uitgenodigd voor de online praktijkwerkplaats Burger ontmoet overheid op 21 januari of 18 februari van 13.30 tot 16.15 uur. In deze online bijeenkomst staat de ontmoeting tussen de leefwereld van de burger en de systeemwereld van de ambtenaar, centraal. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het programma Faro.

Aan de hand van een online voorstelling van acteurs van Crux creaties wordt op verrassende wijze het gesprek gestart. Het zorgt voor herkenbare situaties voor zowel burgers als ambtenaren die zich inzetten voor erfgoed in de samenleving. Door het gesprek over de kloof tussen beide werelden kunnen we gezamenlijk ontdekken welke manieren er zijn om het contact beter te laten verlopen. Het helpt deelnemers aan ideeën, suggesties, methoden om de samenwerking tussen burger en overheid op te zoeken.

Deelname
Aanmelden voor een van de twee praktijkwerkplaatsen kan via onderstaande link. De bijeenkomst vindt geheel online plaats. Voor de opzet is het van belang dat er een goede vertegenwoordiging aanwezig is van zowel mensen die betrokken zijn bij burgerinitiatieven vanuit de overheid als vanuit de samenleving. Indien nodig zal de organisatie een selectie moeten maken. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een link met instructies voor deelname.

Wij kijken uit naar de ontmoetingen op 21 januari en 18 februari.

Aanmelden