Monument van Morgen: vier korte instructieve video’s over verduurzaming van stichting ERM

Voor monumenten-eigenaren, toezichthouders of uitvoerende bedrijven heeft stichting ERM vier korte video’s met specifieke kennis over verduurzaming van monumenten gepubliceerd op YouTube. De rode draad is het vinden van de balans tussen verduurzaming en behoud van de cultuurhistorische waarden. 

Presentatrice Dagmar Lap luistert in de derde aflevering naar John Wolterinck, eigenaar van een monumentale boerderij in Mariënvelde Foto; Stichting ERM

De opbouw van de vier video’s is van breed – het opstellen van ambities – tot diep – de keuze in specifieke isolatiematerialen. Achtereenvolgens:    

  1. Ambities: monument en duurzaamheid in balans
  2. Isoleren is ventileren
  3. Allerlei maatregelen zijn mogelijk, maar wat leveren ze op?
  4. Waar begin ik? Oriëntatie op isolatieproducten en –systemen

De video’s kwamen tot stand met medewerking van de Federatie Grote Monumentengemeenten en met een financiële bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bekijk de eerste video hieronder. De overige video’s zijn te vinden op:

https://www.stichtingerm.nl/verduurzaming/video-monument-van-morgen-.