Archives for februari 2021

Verkiezingsagenda van Erfgoedplatform Kunsten ’92

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 vraagt met de Erfgoedagenda 2021 de aandacht voor een zestal grote thema’s waar erfgoed een belangrijke rol … [Read more...]

Nationaal Restauratiefonds publiceert resultaten onderzoek onder monumenteneigenaren

Ruim 83 procent van de monumenteigenaren is erg geïnteresseerd in het verduurzamen van hun monument en geeft aan hierin te willen investeren. Toch weten zij onvoldoende welke … [Read more...]

Woonhuiseigenaren Rijksmonument kunnen subsidie aanvragen

Als particuliere eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis kunt u vanaf 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in 2020 gemaakt hebt. Het digitaal … [Read more...]