Verkiezingsagenda van Erfgoedplatform Kunsten ’92

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 vraagt met de Erfgoedagenda 2021 de aandacht voor een zestal grote thema’s waar erfgoed een belangrijke rol bij speelt: Klimaat, Leefomgeving, Digitalisering, Ondernemerschap, Participatie en Inclusie. Erfgoed is het visitekaartje van Nederland, het cement in de samenleving, een hub voor internationale samenwerking en een niet te onderschatten economische factor.

De Erfgoedagenda 2021 is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten.

Download de Erfgoedagenda hieronder:
Erfgoedagenda 2021