Woonhuiseigenaren Rijksmonument kunnen subsidie aanvragen

Als particuliere eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis kunt u vanaf 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in 2020 gemaakt hebt. Het digitaal aanvraagportaal is vanaf 1 maart beschikbaar.

 

Rijksmonumentale woning, Urk, Flevoland Beeld: China Crisis via wikimedia (CC BY SA 3.0)

De woonhuissubsidie is bedoeld voor onderhoud en restauratie aan monumentale onderdelen van uw rijksmonument.

De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten die zijn gemaakt in het voorgaande kalenderjaar. Subsidiabele kosten zijn kosten voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die nodig zijn voor onderhoud en herstel van een rijksmonument.

U kunt geen subsidie aanvragen voor werkzaamheden die bedoeld zijn voor comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming of veranderd gebruik. Wel kan iedere eigenaar bij het Nationaal Restauratiefonds een laagrentende lening aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen.

Op onze website leest u precies voor welke werkzaamheden u subsidie kunt ontvangen. Daar vindt u ook de brochure Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten met voorbeelden van werkzaamheden.

Welke kosten zijn subsidiabel?

VvE: apart of samen aanvragen

U bent lid van een Vereniging van Eigenaren en u wilt woonhuissubsidie aanvragen. Dan heeft u 3 mogelijkheden.

  • U kunt zelf subsidie aanvragen.
  • U kunt iemand machtigen die voor u subsidie aanvraagt. In dat geval heeft de gemachtigde uw burgerservicenummer (BSN) en IBAN-rekeningnummer nodig.
  • U kunt iemand machtigen die namens u en de andere eigenaren binnen de VvE de aanvraag indient. In dat geval machtigt elke eigenaar afzonderlijk de aanvrager.

Omdat een VvE geen natuurlijk persoon is, kan deze niet voor zichzelf subsidie aanvragen, maar wel als gemachtigde van de eigenaren. Per eigenaar kan maar één aanvraag ingediend worden.
Maakt u buiten de VvE ook kosten waarvoor u subsidie aan wil vragen, dien dan zelf uw aanvraag in of laat een gemachtigde dat voor u doen.

Op onze website leest u meer informatie over woonhuissubsidie voor VvE’s. Daar is ook een machtingsformulier te vinden.

Informatie voor VvE’s