Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland brengt publicatie uit over kansen van erfgoed in het omgevingsplan

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de kansen van erfgoed in het omgevingsplan.

Het is een verkenning van de kansen die het nieuwe omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Dit is complexe materie en veel van wat wordt behandeld is nog in ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat in het artikel grondig naar de kansen wordt gezocht. Het artikel begint met een introductie over het ‘wat en hoe’ van het omgevingsplan. Daarna wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten voor cultureel erfgoed in het omgevingsplan en de kansen van het toepassen van verschillende aspecten van cultureel erfgoed. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om het vergunningvrije bouwen zó in te richten dat het bijdraagt aan het erfgoedbeleid. Tot slot staan we stil bij de vraag hoe je kunt samenwerken en nu al aan de slag kan gaan.

Download de publicatie hier: Publicatie Erfgoed in omgevingsplan

Foto: Els Sweerink