Openbare databank monitor gemeenten

In 2020 hebben alle 355 gemeenten de monitor van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ingevuld over de zorg voor monumenten en archeologie. Deze gegevens zijn nu voor het eerst openbaar toegankelijk via een databank op de website van de Inspectie. Hiermee komt de Inspectie tegemoet aan de algemene doelstellingen van de overheid om zoveel mogelijk gegevens openbaar te maken. Ook komt zij hiermee tegemoet aan vragen van erfgoedorganisaties en geïnteresseerde professionals om zelf met de gegevens aan de slag te kunnen gaan.

Kijk op invulling wettelijke taken door gemeenten

De vragen in de monitor hebben betrekking op beleid, uitvoering en toezicht en handhaving. Allemaal gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Erfgoedwet en andere relevante wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er themavragen gesteld over klimaat, duurzaamheid, burgerparticipatie, interbestuurlijk toezicht en de voorbereiding op de Omgevingswet. In de databank staan alle antwoorden, zoals ingevuld door de gemeenten. Deze antwoorden zijn niet geverifieerd. De Inspectie gebruikt deze gegevens dan ook als indicatie voor hoe het ervoor staat met de gemeentelijke (archeologische) monumentenzorg en niet als toezichtinformatie.

Actueel overzicht op gemeenteniveau, provincie of landelijk

Alle actuele gegevens staan nu in een databank die voor een ieder toegankelijk is. In die databank is het mogelijk om de weergaven aan te passen naar eigen wens. Zo kunt u voor elke vraag verschillende presentatievormen kiezen. Daarbij kunt u een eigen selectie maken van gemeenten en/of provincies. Hierdoor zijn alleen de antwoorden van die gemeenten zichtbaar. Ook kunt u presentaties printen, downloaden en delen. Via deze pagina kunt u de databank bereiken.