Programma Erfgoed Deal zoekt nieuwe projecten!

Het programma Erfgoed Deal bestaat 1,5 jaar. “Er zijn nu meer dan 20 aansprekende projecten toegevoegd aan ons portfolio en met een aantal van jullie hebben we al intensief samengewerkt. We zijn op zoek naar nieuwe, actuele projecten!”

De Hooydonkse Watermolen aan de Dommel bij Nuenen. Foto: Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is op zoek naar projecten die vallen onder de volgende onderwerpen:

Klimaatadaptatie

Projecten waarbij erfgoed wordt ingezet voor klimaatadaptatie in grote steden. Voorbeelden zijn het tegengaan van hittestress en wateroverlast in het (versteende) centrum van Rotterdam en dichtbebouwde en drukbevolkte 19de-eeuwse wijken als De Pijp in Amsterdam of Haagse Schilderswijk. Of klimaatbestendig maken van Wederopbouwwijken op basis van oorspronkelijke groenstructuren. Projecten kunnen samengaan met het vergroten van groene en blauwe openbare ruimte in de stad, zoals zwemplekken en plekken voor recreatie in het groen met inzet van erfgoed.  Andere voorbeelden zijn klimaatoplossingen en bodemdaling in kwetsbare historische binnensteden zoals Leiden, Delft, Deventer, Kampen, Den Bosch en Dordrecht waarbij oude structuren (water, groen of gebouwd) ingezet worden voor de opgave. Denk aan bijvoorbeeld Gouda, waar zowel bodemdaling (funderingsproblematiek) als klimaatadaptatie (wateroverlast bij extreme regenbuien) speelt.

Energietransitie en duurzaamheid

In de stedelijke context denken we dan bijvoorbeeld aan bewonersinitiatieven (collectieven/cooperaties) op het gebied van energie-opwekking op daken van gebouwen. Denk aan een fabrieksgebouw, waar zonnepanelen worden geplaatst en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de omwonenden. Of aan een gebouw in bezit van een woningsbouwcorporatie (kan een huizenblok zijn, maar bv ook een wijkkgebouw), dat wordt voorzien van zonnepanelen en waarvan huurders profiteren. Een erfgoed dealproject zou dan betrekking hebben op het meenemen van erfgoedwaarden van de gebouwen in het ontwerp. Ander voorbeeld is het aardgasvrij maken van wijken.

Stedelijke groei en krimp

Steden zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Erfgoed benutten is dé manier om de stad ook in de toekomst herkenbaar en eigen te houden. Neem bijvoorbeeld aan de iconische Koepelgevangenis van Haarlem, die straks voor alle Haarlemmers toegankelijk word voor werk, studie of ontspanning. Of het erfgoed van de Zuidergasfabriek in Amsterdam, dat de nieuwe wijk Amstelkwartier een unieke ruimtelijke kwaliteit meegeeft. Een ander voorbeeld is De Nieuwe Stad in Amersfoort, dat van een rommelig bedrijventerrein tot een nieuw dynamisch stadskwartier is getransformeerd. Maar denk ook aan de succesvolle herstructurering van de een wederopbouwwijk in Deventer, waarbij sleetse jaren ’60 woningen in co-creatie met de klussende kopers zijn verduurzaamd en opgewaardeerd.

Herken jij je gemeente in één van de voorbeelden? Of heb jij een vergelijkbaar project wat op deze voorbeelden aansluit? Dan gaat de Erfgoed Deal graag met jou en je collega’s in gesprek. Mail naar [email protected]