Uitstel voor invoering Omgevingswet

Minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld. Na overleg met diverse uitvoeringspartners zal hij besluiten of de beoogde invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt.

De Omgevingswet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over cultureel erfgoed, ruimtelijke ordening, milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Het nog niet voldoende functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een van de reden om de invoeringsdatum uit te stellen.

Na zijn besluit over een nieuwe invoeringsdatum, gaat het ontwerp van het Koninklijk Besluit (KB) voor debat naar de Eerste en Tweede Kamer.

Voor meer artikelen over de Omgevingswet, zie ook: Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten (monumentengemeenten.nl)