Acht diploma’s voor eerste lichting studenten Inspecteur Gebouwd Erfgoed

Op 17 februari ontvingen acht studenten het diploma van de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed. Corona maakte de eerste editie van deze opleiding tot een uitdaging. Daarom is interim voorzitter Wim van der Maas extra trots op de gediplomeerden: “Inspecteren is een vak dat je leert door fysieke informatieoverdracht, samen met de docent een monument bekijken, voelen, controleren en beoordelen.”

NCE diploma-uitreiking Inspecteur Gebouwd Erfgoed


In de opleiding Inspecteur Gebouw Erfgoed verwerven de studenten in korte tijd een goede basiskennis om gebouwd erfgoed te inspecteren. “Dat is pittig”, vertelt docent Wilfred Mengerink, zelf monumentenwachter, “als inspecteur moet je van zowel een 19de-eeuwse boerderij, oude bunkers, stadsmuren, als een middeleeuwse kerk alle bouwkundige onderdelen kunnen benoemen. Belangrijk is het leren herkennen van schades en hun mogelijke oorzaak. Als je iets niet kent, zie je het niet. Aan de hand van de uitvoeringsrichtlijnen en de restauratieladder van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) leren de studenten tot een goed advies aan de opdrachtgever te komen. Een inspecteur krijgt te maken met verschillende meningen en belangen. We besteden daarom ook aandacht aan een professionele communicatie met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. De twee lesmappen boordevol informatie vormen een heel nuttig en informatief vakboek dat ook later nog zeer bruikbaar is tijdens inspecties.”

Wim van der Maas dicht de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed een bijzondere plek toe in het NCE-aanbod van erfgoed- en restauratieopleidingen: “Waar de andere NCE-opleidingen de uitvoering van restauratiewerkzaamheden vertegenwoordigen, belichaamt deze opleiding weer een heel andere schakel in de restauratieketen, namelijk die voorafgaat aan onderhoud of restauratie. Met goed opgeleide inspecteurs voor gebouw erfgoed wordt de restauratieketen weer een stukje sterker en is de kwaliteit in deze schakel beter geborgd. Het NCE heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van lesstof voor de héle instandhoudingsketen. Dat is een enorme impuls voor de restauratiekwaliteit.”

De kersverse gediplomeerde inspecteurs gebouwd erfgoed zijn Ronald Stijf en Jans Drost (Monumentenwacht Gelderland), Vera Berkeveld (Monumentwacht Utrecht), Léon van Berkel (Witte Bouw), Judith Vermeulen en Laura van den Anker (Helix Advies), Merlin Seutter (Bureau Merlin Bouwtoezicht) en Leon Grievink (V.O.F. Bouwbedrijf Wiggers-Nijenhuis).

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkelde de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed in samenwerking met MonumentenwachtNL, de Vakgroep Restauratie, de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Vereniging Architecten werkzaam in de Restauratie en de Vereniging van Adviesbureaus Monumenten.

Onlangs is een nieuwe groep gestart en voor 2023 staat de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed ook weer op de planning. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken via onze website.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is in 2017 opgericht om de toekomst van het kleinschalige restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het NCE werkt, gesteund door de minister van OCW, samen met vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Inmiddels zijn voor 10 vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. De opleidingen worden verspreid over Nederland georganiseerd.