Gemeentelijke erfgoedgegevens eenduidig beschikbaar met aanbevolen Erfgoedstandaard

De Erfgoedstandaard maakt gegevens over erfgoed als open data beschikbaar. Vanaf 7 april is deze nieuwe Erfgoedstandaard opgenomen op de lijst aanbevolen standaarden voor de overheid van Forum Standaardisatie.

Werkgroep De Data-Beet ontwikkelde deze standaard voor gemeenten om zich voor te bereiden op de omgevingswet. Het stelt gemeenten in staat stelt om gegevens over erfgoed op eenduidige wijze toegankelijk en beschikbaar te maken voor publiek. Daarmee geeft het invulling aan de beoogde gelijkwaardigheid op gebied van kennis en informatie tussen gebruiker en overheid.

De Erfgoedstandaard (volledige naam: Erfgoed Registratie Standaard voor bovengronds erfgoed (ERSb)) is een open standaard die kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (bovengrondse objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving.

Gemeenten zijn (naast de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincies) bronhouder van erfgoedgegevens. Het gebruik van de Erfgoedstandaard draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van de registraties en biedt mogelijkheden om de registraties actueel te houden. Dit is van groot belang voor effectieve handhaving van de bescherming van het erfgoed tegen zo laag mogelijk kosten. 

Ruim 30 gemeenten hebben hun erfgoedgegevens inmiddels gedeeld met de Werkgroep ten behoeve van publicatie via het platform erfgoedregistratie.nl. Zij doorlopen daarbij een procedure die voorziet in een validatie van de eigen gegevens, waarbij op verschillende niveaus kan worden aangesloten bij de standaard. Met de Erfgoedstandaard worden bestaande basisgegevens die gemeenten beheren, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) benut om een verbinding te leggen met de actualiteit, terwijl er daarnaast ook ruimte is voor maatwerk.

Ook jouw erfgoeddata aanbieden voor een consultatie bij de Werkgroep De Data-Beet? Neem dan contact op via e-mail: [email protected]

Ga direct naar Werkgroep ‘De Data-Beet’