Rijk stuurt aan op regionalisering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Met het wetsvoorstel ‘verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’ (VTH) krijgen het Rijk en de provincie meer mogelijkheden gemeenten te dwingen deze taken onder te brengen bij een … [Lees meer...]

Duurzaam erfgoed onderdeel van 2020 doelstelling

Op 21 mei 2014 heeft de Raad van de Europese Unie expliciet vastgesteld dat cultureel erfgoed ingezet zou moeten worden voor een toekomstige duurzame ontwikkeling van Europa. Het is voor het eerst dat … [Lees meer...]

Vergunningvrij bouwen in beschermd stadsgezicht beperkt

Minister Schultz heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer waarin zij aangeeft hoe de regeling uit het besluit omgevingrecht voor vergunningvrij bouwen in beschermde stads- en … [Lees meer...]

Een sloopverbod in het bestemmingsplan mag

De rechter heeft onlangs bevestigd dat gemeenten in het bestemmingsplan een sloopverbod kunnen opnemen om cultuurhistorisch waardevolle panden te behouden. Dit is mogelijk op basis van artikel 3.3 van … [Lees meer...]

Aanvragen BRIM indienen tot 31 maart 2014

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf februari tot en met 31 maart 2014 subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Vrijwel alle soorten … [Lees meer...]

Vergunningvrij bouwen eenvoudiger?

De federatie is met het ministerie van IenM in gesprek over de regelgeving voor vergunningvrij bouwen. In een brief heeft de minister enkele vereenvoudigen van de regelgeving … [Lees meer...]

Reactie Federatie op uitwerking Omgevingswet

Eind oktober heeft het ministerie van I en M het concept van het 'sturend kader' voor de uitwerking van de Algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet via de VNG bekend gemaakt. Daarin … [Lees meer...]

Archeologie in de put

De crisis in de bouw heeft ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid van professionele archeologen in Nederland. Op 22 oktober heeft Eenvandaag hier een[Lees meer...]