Archives for februari 2014

Netwerk Erfgoed en Ruimte afgesloten met debatmiddag

Zorg voor erfgoed is een uitdagende taak geworden. De laatste jaren is veel ervaring opgedaan hoe cultuurhistorische belangen op te nemen in het proces van ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast geven … [Read more...]

Gemeenten staan er gekleurd op wat betreft (archeologische) monumentenzorg

De monitor van de Erfgoedinspectie laat in één oogopslag zien hoe uw gemeente presteert ten opzichte van de andere gemeenten. Althans,  als u niet vergeten bent de vragenlijst van de Inspectie in te … [Read more...]

Wethouders Erfgoed werken samen in Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten

Vanmorgen is het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten opgericht. Wethouders met monumentenzorg in hun portefeuille kwamen vanochtend samen in de Meelfabriek in Leiden. De wethouders willen via dit … [Read more...]

Aanvragen BRIM indienen tot 31 maart 2014

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf februari tot en met 31 maart 2014 subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Vrijwel alle soorten … [Read more...]