Archives for februari 2017

Wet Kwaliteitsborging met amendementen voor monumenten vastgesteld.

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Bij de wet zijn er enkele amendementen aangenomen die ook voor monumenten van belang zijn. … [Read more...]

Kamerbrief van minister Bussemaker met reactie op motie Kamerleden Dik-Faber en Vermue over groene monumenten

Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Dik-Faber en Vermue. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de 'rode … [Read more...]