Archives for maart 2017

Lobby ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ & gemeentelijke monumenten

Wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht) en de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vragen in aandacht voor gemeentelijke monumenten in relatie tot de Wet Kwaliteitsborging voor … [Read more...]

Gemeente Zutphen winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2017!

Zutphen heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 gewonnen. Hans Teunissen, Gedeputeerde van de provincie Limburg, maakte dit vrijdag 24 maart bekend in Reuver (gemeente Beesel). De gemeente ontving, … [Read more...]

vrijdag 7 april: overleg wethouders Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten

Op vrijdag 7 april komt het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten weer bijeen. Op de [Read more...]

Erfgoedbalans 2017: stand van zaken op het gebied van erfgoed

Eens in de vier jaar brengt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de stand van het erfgoed in beeld door middel van een Erfgoedbalans. In deze publicatie wordt het erfgoed in de … [Read more...]