Archives for maart 2020

Federatiedag FGM Omgevingskwaliteit en Welstand: presentatie beschikbaar

Op 6 maart organiseerde de Federatie Grote Monumentengemeenten een Federatiedag in Utrecht met als thema: Omgevingskwaliteit en Welstand. Hier stond de Handreiking Adviesstelsel … [Read more...]

Beleidsnota zonnepanelenbeleid ‘s-Hertogenbosch

Hoe kun je enerzijds recht doen aan de klimaatdoelstellingen en anderzijds recht doen aan de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van je beschermde stadsgezichten en monumenten? De gemeente … [Read more...]

Young Planners Workshop 2020: Cultureel erfgoed in de context van stedelijke ontwikkeling

ECTP worshop De ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners) organiseert tijdens haar algemene vergadering in okotber 2020 een engelstalige workshop Cultureel erfgoed in de context van … [Read more...]

Federatiedag: Omgevingskwaliteit en Welstand

Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit Op 6 maart van 10.00 tot 12.30 uur organiseert de Federatie Grote Monumentengemeenten een nieuwe Federatiedag in het Bartholomeusgasthuis in de … [Read more...]