Kabinet breidt Covid-ondersteuning cultuursector uit met Monumentenzorg

Het kabinet heeft dinsdag 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aan te vullen. Via deze regeling kunnen specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen.

Het bericht komt enkele dagen na een door de FGM verzonden brief waarin zij vroeg om aanvullende maatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector en een aansluitend gesprek. De brief bevatte drie aanbevelingen, waarvan er twee zijn overgenomen. 

Co-financieringsproblematiek
De FGM is uitgenodigd om het probleem van de co-financieringseisen voor particuliere eigenaren uit te werken over omvang, vorm en duur van deze versoepeling. Een uitgangspunt is dat de co-financiering als regeling niet van tafel kan en dat een aantal instellingen deze wel kunnen honoreren.

Kleinschalige erfgoedbedrijven kunnen gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen
De minister heeft het verzoek van de FGM meegenomen om de kabinetsbrede maatregelen ondubbelzinnig voor deze categorie van toepassing te verklaren. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aandacht voor de onbedoelde neveneffecten van de oproep tot versoepeling, versnelling en vereenvoudiging van de vergunningenprocedures. 
Het derde punt van de FGM kon niet direct worden ingewilligd, omdat de aandacht nu nog gaat naar de acute problemen en te zorgen dat bedrijven niet omvallen. 

Restauratie en Monumentenzorg. Foto: Wouter van der Sar via RCE

Door de uitbreiding hebben ook meer bedrijven en zpp’ers in de cultuursector toegang tot de TOGS-regeling. Onder meer fotografie, filmproductiebedrijven, en monumentenzorg zijn toegevoegd. Toegevoegde bedrijven en zzp’ers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Lees meer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.