Archives for mei 2021

Gereedschapskist beleidsinstrumenten voor verduurzaming van monumenten

Samen met andere partijen binnen de Routekaart laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoek uitvoeren om de doelstellingen uit de Routekaart beter bereikbaar te maken.  Mooi … [Read more...]

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer … [Read more...]

Openbare databank monitor gemeenten

In 2020 hebben alle 355 gemeenten de monitor van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ingevuld over de zorg voor monumenten en archeologie. Deze gegevens zijn nu voor het eerst openbaar … [Read more...]

Online colleges over duurzaam erfgoed

Van 18 mei tot 15 juni 2021 presenteren provincie Gelderland en de TU Delft elke week een college over verduurzaming van monumenten. Ieder college wordt gegeven door een universitair docent of … [Read more...]

Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland brengt publicatie uit over kansen van erfgoed in het omgevingsplan

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de … [Read more...]