Gereedschapskist beleidsinstrumenten voor verduurzaming van monumenten

Samen met andere partijen binnen de Routekaart laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoek uitvoeren om de doelstellingen uit de Routekaart beter bereikbaar te maken. 

Mooi Noord-Holland doet onderzoek naar de gereedschapskist duurzame monumenten. De gereedschapskist bestaat uit een lijst van geïnventariseerde gemeentelijke beleidsinstrumenten die ter inspiratie voor anderen kunnen dienen. Er zijn 34 gemeenten, provincies en andere organisaties uit heel Nederland bevraagd. De beleidsinstrumenten zijn gecategoriseerd, worden kort omschreven en zijn gewaardeerd op het effect voor duurzaamheid en monumentenbehoud.

Download hieronder het rapport over het onderzoek.

Rapport gereedschapskist duurzame monumenten Mooi NoordHolland