Archives for juni 2015

Minister stelt deel gereserveerd restauratiegeld voor 2018 vervroegd beschikbaar in 2016

Volgens de huidige systematiek van de Brim-regeling komen 40 grotere monumenten (kerken, vestingwerken e.d.) niet eerder dan in 2018 aan bod voor restauratiesubsidie. De minister stelt in … [Read more...]

Nieuwsgierig naar de stand van zaken Wet Kwaliteitsborging in de bouw?

Ter herinnering: de verantwoordelijkheid voor het werken volgens het Bouwbesluit 2012 komt bij de particulier (+ architect en aannemer) te liggen, hij/zij is dus de kwaliteitsborger. Bij de … [Read more...]

Verslag bespreking Erfgoedwet in Tweede Kamer

Lees hier het volledige verslag van de bespreking van de Erfgoedwet in de Tweede Kamer op 2 juni 2015. [Read more...]