Archives for juli 2015

Factsheet | Bescherming van rijksmonumenten in de Erfgoedwet

De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, straks het fundament voor de bescherming van rijksmonumenten. Veel blijft hetzelfde in de Erfgoedwet als … [Read more...]

Analyse van erfgoed in de Provinciale Coalitieakkoorden

Nu alle provincies hun coalitieakkoorden hebben gepresenteerd, maken het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Federatie Instandhouding … [Read more...]

Federatie Grote Monumenten verzoekt om voortzetting monitor Erfgoedinspectie

De Federatie Grote Monumenten verzoekt de directie van de Erfgoedinspectie om voortzetting van de tweejaarlijkse monitor. … [Read more...]

Even bijpraten over de Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De bij de wet behorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) worden later met de Kamer besproken. Wat … [Read more...]

Amendement inzake archeologische verwachting gewijzigd en aangenomen

De behandeling van de Omgevingswet in de tweede Kamer heeft geleid tot een discussie over de onderzoeksplicht bij Archeologie. Op verzoek van onder meer LTO Nederland heeft het CDA een amendement … [Read more...]

Belangrijke moties en amendementen van nieuwe Omgevingswet samengevat

De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag met een overweldigende meerderheid (meer dan 140 van de 150 stemmen) ingestemd met de Omgevingswet. In de wet, en in een aantal ook aangenomen amendementen op … [Read more...]

Beschermd stadsgezicht wederopbouw (WOI) in Leuven (België)

Ook België kent het fenomeen Beschermd Stadsgezicht, in casu naoorlogs! … [Read more...]