Archives for oktober 2015

Proefschrift ‘Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009’

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waaraan een waardestelling en het daaraan voorafgaande onderzoek moeten voldoen, opdat zij kunnen dienen als een bruikbaar kader voor de ontwikkeling en … [Read more...]

Uw bestemmingsplan voor landgoederen al ontwikkelingsproof?

Welke ruimte krijgen uw landgoederen binnen het bestemmingsplan? Lees het voorbeeldboek van de Provincie Overijssel en doe [Read more...]

herbestemmingssubsidie aanvragen tot en met 30 november

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober tot en met 30 november een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering … [Read more...]