Archives for december 2015

Wet VTH ongewijzigd aangenomen door de Eerste Kamer

Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving onverkort aangenomen. Doel van de wet is een veilige en gezonde leefomgeving. Regels rondom goede … [Read more...]

€ 250.000 voor Open Monumentendag

Amendement begroting 2016 OCW aangenomen (bron 2d Kamer). De ruim 1 miljoen bezoekers maken de Open Monumentendag tot een van de grootste, gratis toegankelijke, culturele evenementen in Nederland. … [Read more...]

Nieuwsgierig naar de tekst Erfgoedwet?

Erfgoedwet op 8 december aangenomen door Eerste Kamer Lees hier de tekst … [Read more...]

Inzendtermijn NRP Gulden Feniks gestart

Dinsdag is de inzendtermijn voor de NRP Gulden Feniks 2016 van start gegaan. Tot 31 januari kunnen projecten worden ingezonden voor deze … [Read more...]

10 miljoen extra voor cultuur: ook een fonds voor archeologie en steun voor de Open Monumentendag

Op 3 december 2015 is in de Tweede Kamer het amendement aangenomen van VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks dat regelt dat voor 2016 een eenmalig bedrag van 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor artikel … [Read more...]