Archief voor januari 2016

Minister toetst draagvlak Wet Kwaliteitsborging

Lees [Lees meer...]

VNG bepleit maatwerk bij gemeentelijke monumenten en in beschermde stadsgezichten.

In een reactie op de concept AMvB's horende bij de Omgevingswet, vraagt de VNG om meer maatwerk bij gemeentelijke monumenten, in beschermde stadsgezichten en archeologisch waardevolle gebieden. De VNG … [Lees meer...]

Werk je samen met het Steunpunt? Deel je ervaring en tips

Meld het via secretariaat@monumentengemeenten.nl   Ons bestuur hoort graag ervaringen hoe anno 2016 de samenwerking is tussen gemeenten, steunpunten en provincie. Ons bestuur wil zich goed … [Lees meer...]

College van Rijksadviseurs adviseert minister om omgevingskwaliteit tot centraal doel van omgevingsbeleid te maken

Het College van Rijksadviseurs adviseert minister Schultz om omgevingskwaliteit tot centraal doel van al haar omgevingsbeleid te maken. In het onlangs uitgebrachte advies Omgevingskwaliteit aan I en M … [Lees meer...]