Kampen BNG Bank Erfgoedprijs door ‘Kamper Koppen’

De Kamper Koppen, personen die zich inzetten voor erfgoed hebben er mede voor gezorgd dat Kampen een dynamisch erfgoedbeleid kan voeren.De jury was verrast over wat zij in [Lees meer...]

Wat is waardevol? Burgerparticipatie in Nijmegen

De gemeente Nijmegen vraagt haar burgers te melden welk erfgoed behoed moet worden voor sloop. Niet langer bepalen alleen de deskundigen wat waardevol en [Lees meer...]

Archeologie in de put

De crisis in de bouw heeft ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid van professionele archeologen in Nederland. Op 22 oktober heeft Eenvandaag hier een[Lees meer...]

Federatie Grote Monumentengemeenten presenteert website

Op 27 september heeft de Federatie Grote Monumentengemeenten haar website www.monumentengemeenten.nl gelanceerd. Met de website is De Federatie Grote … [Lees meer...]

Publicatie: monumenten onderhouden

Het boek Monumenten Onderhouden, samengesteld door specialisten van Monumentenwacht, behandelt de meest voorkomende historische constructies en materialen, gebreken en oplossingen. Interessant en … [Lees meer...]

FGM en ERM ontwikkelen kennisbank bouwkunde voor toezichthouders

Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de kwaliteit van werkzaamheden aan monumenten te bewaken, zeker nu het begrip ‘vergunningvrij’ bij monumentenzorg zijn intrede heeft gedaan. Hoe … [Lees meer...]

Onderzoek naar erfgoed Leiden voor iedereen te volgen

Leiden loopt voorop in onderzoek naar zijn erfgoed. Met deze woorden overhandigde Cultuurwethouder Jan-Jaap de Haan op 12 april 2013 het eerste exemplaar van de Onderzoeksagenda Archeologie en … [Lees meer...]

Proefschrift over historisch beton

Proefschrift over historisch beton door Herdis Hernemen TU Delft. Historic … [Lees meer...]

Rijksoverheid stoot monumenten af

Overzicht van … [Lees meer...]

Petitie Mooiwaarts voor een waardevolle leefomgeving

"Mooiwaarts nodigt u uit om dit Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving te ondertekenen. Mooiwaarts zal dit pleidooi namens alle ondertekenaars zo spoedig mogelijk … [Lees meer...]